Blazersklas 2016

Excelsior organiseert in mei en juni gedurende 7 weken 'De Blazersklas'.  
Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen zich aanmelden om mee te doen aan de Blazersklas die we vormen tot aan de zomervakantie. In de Blazersklas krijgen de kinderen groepsgewijs muziekonderwijs. Hierbij kunnen zij kiezen uit instrumenten die ook worden gebruikt in onze muziekvereniging: klarinet, trompet, bariton, trombone, hoorn, saxofoon, dwarsfluit, slagwerk. Afhankelijk van het aantal leerlingen zijn er 1 of 2 leraren aanwezig tijdens de lessen die speciaal opgeleid zijn om groepsgewijs les te geven. Deze Blazersklas wordt georganiseerd vanuit Muziekvereniging Excelsior. De leraren die wij hiervoor inschakelen zijn verbonden aan het Servicepunt Amateurkunst en de Plantage.

Instrumentkeuze
De kinderen kunnen zelf kiezen welk instrument zij willen bespelen. Hierbij geldt wel dat de muziekinstrumenten beschikbaar worden gesteld door Excelsior, dus dat de instrumenten wel beschikbaar en aanwezig moeten zijn. Hoe eerder er wordt ingeschreven, hoe groter de kans bestaat dat het instrument van uw voorkeur nog beschikbaar is. Er is ruimte voor maximaal 14 kinderen, zodat de kinderen voldoende aandacht van de leraren kunnen krijgen. Ook hiervoor geldt, hoe eerder u inschrijft, hoe groter de kans dat uw kind deel kan nemen in de Blazersklas.

Lesdagen en tijden
De Blazersklas oefent op woensdagmiddag van 14.15 – 15.05 uur. De lessen vinden plaats in het speellokaal van de kleuters in het gebouw van de P.W.A. Er worden 7 lessen gegeven in de periode van de meivakantie tot aan de zomervakantie: 18 en 25 mei, 1, 8, 15, 22 en 29 juni. Een gezamenlijk slot/concert wordt nog ingepland.

Kosten
De kosten voor 7 lessen, incl. gebruik van een muziekinstrument, bedragen 60 euro. De kosten worden in 2 termijnen per automatische incasso geïncasseerd.

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor de Blazersklas? Of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Judith Verbrugh:
j.verbrugh@live.nl
06
2430 2710

VriendenLoterij

Interesse om lid te worden?

Bezoek een keer een repetitie, proef de sfeer en krijg meer informatie.
Iedere dinsdagavond ben je welkom in 't Zoetzand te Beusichem rond 19.45 of 21.15 uur.

Lees meer over lid worden